PGB op maat

Persoonsgebonden budget

Persoonlijk bij ons of bij u

Wellicht heeft u zelf PGB in beheer zodat u zelf de zorg van uw kind in kunt kopen. Dat kan ook bij ons. U kunt uw wensen aangeven bij ons en dan kijken we samen waar we aan kunnen voldoen. We maken dan samen een zorgplan voor uw kind.

Het zou dan kunnen zijn dat uw kind deelneemt aan de groep bij t boerderijtje, maar u kunt er ook individuele begeleiding voor inhuren.

Voor sommige gezinnen is het wenselijk dat de begeleiding bij hen thuis plaats vind. Dit is geen probleem, wij kunnen in overleg in uw thuissituatie begeleiding komen bieden. Wellicht zoekt uw kind een maatje/begeleider die hem/haar helpt om op zaterdagen en schoolvakanties de vrije tijd in te vullen, dat is mogelijk. Andere begeleidingsvormen waar aan te denken valt zijn bijv. begeleiding bij sociaal netwerk, school, huiswerk, het uitoefenen van een hobby , ondersteunen van gezinssysteem etc.

Bent u geïnteresseerd of heeft U vragen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op of kom een kijkje nemen.

Heeft u hulp of informatie nodig bij het aanvragen van een indicatie bij Gemeente, of WLZ, of hulp bij het invullen van administratie van een PGB? Dan kunt u contact opnemen met vereniging Naar-Keuze. 

www.naar-keuze.nl 

T (0481) – 37 45 89

Contactpersoon : Mia Kusters

mia@naar-keuze.nl  

Samen (leren) spelen

‘t Boerderijtje bied in de groep de mogelijkheid om samen te (leren) spelen in een uitdagende leeromgeving. Met educatief speelgoed en gevarieerde activiteiten zorgen wij ervoor dat de interesses van kinderen uitgebreid worden.

We leren de kinderen  samen te spelen en benaderen hen op een positieve manier zodat voor hen succeservaringen ontstaan.

_

Buiten met dieren

Wij gaan graag naar buiten met de kinderen en vinden het heerlijk om samen met hen de dieren te verzorgen die bij ’t Boerderijtje wonen. Zo zijn er mini hangbuikzwijnen, kippen, een haan, konijnen, eenden en twee geitjes.

Uit ervaring is gebleken dat kinderen baat hebben bij de omgang met dieren. Wij bieden dit dan ook aan als een dagelijkse activiteit die wij samen met de kinderen uitvoeren.

Activiteiten

Activiteiten worden bij ‘t Boerderijtje gestructureerd aangeboden en (visueel) ondersteund middels pictogrammen.

Beloning

Ook werken wij met een beloningssysteem ( stickersysteem ) en maken zich zo bewust van hun eigen leerproces.

Z

Ontwikkeling

Er wordt gewerkt met een evaluatiesysteem, waardoor de ontwikkelingslijn van het kind inzichtelijk wordt gemaakt.