Missie, Visie & werkwijze

Lees hier meer over ons en waar we voor staan

Visie

Wij bieden professionele begeleiding aan kinderen. Dit gebeurd in groepsverband en individueel. We streven er naar om de kinderen zich op hun niveau en tempo te laten ontwikkelen. We kijken naar de mogelijkheden van het kind en bouwen deze samen met ouders verder uit.

Positieve benadering staat bij ’t Boerderijtje hoog in vaandel. Door kinderen succeservaring te laten opdoen, kunnen zij leren en krijgen zij een positief zelfbeeld. We bieden een veilig en warm klimaat in een huiselijke sfeer met professionele begeleiders. Structuur en duidelijkheid staan bij ons centraal.

Wij vinden het belangrijk om gevarieerde activiteiten aan te bieden en zijn graag met de kinderen buiten.

Cliënttevredenheid

De cliënten, de kinderen, staan centraal bij ‘t Boerderijtje. Nauwlettend worden de behoefte en wensen van hen gevolgd en wordt hierop geanticipeerd indien nodig. Wij zijn betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen.

Professionaliteit

De medewerkers van ‘t Boerderijtje handelen professioneel en op gepaste wijze naar de kinderen. Zij worden continu geschoold en zijn SKJ geregistreerd.

Transparantie

Wij werken samen met ouders en betrokkenen in het gezin van het kind om de ontwikkelingen van het kind optimaal te realiseren. Wij vinden het belangrijk om een prettig en open communicatie met ouders en betrokkenen te hebben