Individuele begeleiding

Dit heeft onze individuele begeleiding te bieden

Het kind centraal

Soms is begeleiding in een groep niet voldoende toereikend en heeft een kind een zodanig specifieke hulpvraag, dat hij/zij individuele begeleiding behoeft.

 Individuele begeleiding kan bij ‘t Boerderijtje plaatsvinden in de groep, in de thuissituatie en/of op een externe locatie ( te denken valt aan school )

Tijdens deze begeleidingsmomenten staan  de individuele/ persoonlijke zorgdoelen van het kind centraal

In samenspraak met ouders en het kind zelf worden deze individuele zorgdoelen in een zorgplan samengesteld dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind, de belevingswereld van het kind en de wensen van ouders en het kind.

Samen (leren) spelen

‘t Boerderijtje bied in de groep de mogelijkheid om samen te (leren) spelen in een uitdagende leeromgeving. Met educatief speelgoed en gevarieerde activiteiten zorgen wij ervoor dat de interesses van kinderen uitgebreid worden. We leren de kinderen  samen te spelen en benaderen hen op een positieve manier zodat voor hen succeservaringen ontstaan.
_

Buiten met dieren

Wij gaan graag naar buiten met de kinderen en vinden het heerlijk om samen met hen de dieren te verzorgen die bij ’t Boerderijtje wonen. Zo zijn er mini hangbuikzwijnen, kippen, een haan, konijnen, eenden en twee geitjes.

Uit ervaring is gebleken dat kinderen baat hebben bij de omgang met dieren. Wij bieden dit dan ook aan als een dagelijkse activiteit die wij samen met de kinderen uitvoeren.

Activiteiten

Activiteiten worden bij ‘t Boerderijtje gestructureerd aangeboden en (visueel) ondersteund middels pictogrammen.

Beloning

Ook werken wij met een beloningssysteem ( stickersysteem ) en maken zich zo bewust van hun eigen leerproces.

Z

Ontwikkeling

Er wordt gewerkt met een evaluatiesysteem, waardoor de ontwikkelingslijn van het kind inzichtelijk wordt gemaakt.