Gespecialiseerde groepsbegeleiding

Dit heeft onze groepsbegeleiding te bieden

Groepsbegeleiding

De groepsbegeleiding van ’t Boerderijtje vindt plaats is een rustige, vriendelijke en prikkelarme omgeving. Wij werken vanuit een huiselijke sfeer in kleine groepen (maximaal 4 kinderen per begeleider en maximaal 10 kinderen per dag )

Buiten de gezamenlijke ruimte hebben wij ( aan deze ruimte vast ) een “chill-ruimte” waar kinderen kunnen ontladen en lekker even bezig kunnen zijn.

Wij bieden professionele begeleiding en persoonlijke aandacht voor ieder kind. Ieder kind heeft zijn of haar persoonlijke zorgdoelen waar we samen met ouders en betrokkenen aan werken. Dit komt vast te staan in een zorgplan.

Samen (leren) spelen

‘t Boerderijtje bied in de groep de mogelijkheid om samen te (leren) spelen in een uitdagende leeromgeving. Met educatief speelgoed en gevarieerde activiteiten zorgen wij ervoor dat de interesses van kinderen uitgebreid worden. We leren de kinderen  samen te spelen en benaderen hen op een positieve manier zodat voor hen succeservaringen ontstaan.
_

Buiten met dieren

Wij gaan graag naar buiten met de kinderen en vinden het heerlijk om samen met hen de dieren te verzorgen die bij ’t Boerderijtje wonen. Zo zijn er mini hangbuikzwijnen, kippen, een haan, konijnen, eenden en twee geitjes.

Uit ervaring is gebleken dat kinderen baat hebben bij de omgang met dieren. Wij bieden dit dan ook aan als een dagelijkse activiteit die wij samen met de kinderen uitvoeren.

Activiteiten

Activiteiten worden bij ‘t Boerderijtje gestructureerd aangeboden en (visueel) ondersteund middels pictogrammen.

Beloning

Ook werken wij met een beloningssysteem ( stickersysteem ) en maken zich zo bewust van hun eigen leerproces.

Z

Ontwikkeling

Er wordt gewerkt met een evaluatiesysteem, waardoor de ontwikkelingslijn van het kind inzichtelijk wordt gemaakt.