Doelgroep

Voor wie is onze dienstverlening

Veel mogelijkheden

Onze doelgroep bestaat uit kinderen vanaf 5 jaar tot en met 17 jaar.

Het gaat om kinderen die op verschillende gebieden vast lopen en daarbij hulp/begeleiding bij nodig hebben. Te denken valt aan:

  • Kinderen die moeite hebben met het invullen van vrijetijdsbesteding
  • Kinderen die moeite hebben met het maken van vriendjes en deze vriendjes “onderhouden”
  • Kinderen die moeite hebben met plannen en organiseren van activiteiten
  • Kinderen die het moeilijk vinden om te spelen en samenspelen met andere kinderen
  • Kinderen die moeite hebben met het uiten van en omgaan met emoties
  • Kinderen die moeite hebben met de begrippen: “winnen en verliezen”
  • Kinderen die hulp nodig hebben bij zelfredzaamheid en zelfstandigheid
  • Kinderen die moeite hebben om te gaan met regels

En zo zijn er nog meerdere dingen waar ouders en / of het kind tegenaan kan lopen. Wij bespreken dat samen met ouders en het kind en stellen dan samen zorgdoelen op in een zorgplan. Hierin staat dan vast waar men zoal aan gaat werken gedurende de begeleiding.

Samen (leren) spelen

‘t Boerderijtje bied in de groep de mogelijkheid om samen te (leren) spelen in een uitdagende leeromgeving. Met educatief speelgoed en gevarieerde activiteiten zorgen wij ervoor dat de interesses van kinderen uitgebreid worden. We leren de kinderen  samen te spelen en benaderen hen op een positieve manier zodat voor hen succeservaringen ontstaan.
_

Buiten met dieren

Wij gaan graag naar buiten met de kinderen en vinden het heerlijk om samen met hen de dieren te verzorgen die bij ’t Boerderijtje wonen. Zo zijn er mini hangbuikzwijnen, kippen, een haan, konijnen, eenden en twee geitjes.

Uit ervaring is gebleken dat kinderen baat hebben bij de omgang met dieren. Wij bieden dit dan ook aan als een dagelijkse activiteit die wij samen met de kinderen uitvoeren.

Activiteiten

Activiteiten worden bij ‘t Boerderijtje gestructureerd aangeboden en (visueel) ondersteund middels pictogrammen.

Beloning

Ook werken wij met een beloningssysteem ( stickersysteem ) en maken zich zo bewust van hun eigen leerproces.

Z

Ontwikkeling

Er wordt gewerkt met een evaluatiesysteem, waardoor de ontwikkelingslijn van het kind inzichtelijk wordt gemaakt.